1-4 czerwca 2024

Samorząd i organizacje społeczne, partnerstwo wobec nowych wyzwań

Dzień

02

Niedziela
Godzina

12:00

MIEJSCE
Ogród zimowy
OPIS WYDARZENIA

organizatorzy debaty:

Europejskie Centrum Solidarności

Fundacja im. Stefana Batorego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Wzmocnienie partnerstwa pomiędzy organizacjami społecznymi i samorządem w Polsce to główne przesłanie podpisanej w 2019 roku, podczas Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku, deklaracji współpracy. Przedstawiciele i przedstawicielki obu sektorów zgodzili się, że partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli jest wyrazem demokratycznej dojrzałości państwa. Minione 5 lat to prawdziwy poligon doświadczalny, który pokazał, jak idea zadeklarowanej wzajemnej współpracy opartej na zasadach solidarności, niezależności i partnerstwa sprawdza się w praktyce. 35 lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, aby porozmawiać o takich modelach demokracji lokalnej, w której mieszkańcy i mieszkanki będą mieć realny wpływ na rzeczywistość.

 

A rzeczywistość ostatnich lat to globalne wyzwania, wobec których społeczeństwo obywatelskie pokazało sprawczość i siłę: organizacje społeczne jako pierwsze zareagowały na wyzwania wywołane przez pandemię COVID-19, organizacje społeczne od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę zorganizowały pomoc dla uchodźców i uchodźczyń wojennych na skalę dotąd niespotykaną, organizacje społeczne i aktywni obywatele zmobilizowali Polki i Polaków do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października, które zmieniły rzeczywistość polityczną w Polsce.

Organizacje społeczne od lat pokazują umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych warunków oraz dowodzą swej roli w odpowiadaniu na najważniejsze wyzwania społeczne. Dziś organizacje społeczne potrzebują uznania ich roli w politykach publicznych. Samorząd potrzebuje doświadczenia i eksperckiej wiedzy organizacji społecznych, bo wobec nowych

wyzwań tylko współpraca sektorów może być skuteczna w budowaniu odporności naszych społeczności.

 

Tak więc co nam się udało przez te 5 lat, jakie zebraliśmy doświadczenia? Przed jakimi stoimy wyzwaniami? Co się musi zmienić w relacjach organizacje społeczne – samorząd? Co to znaczy partnerstwo w nowych czasach? O tym będziemy rozmawiać w Gdańsku.

 

Debata 2 czerwca w Gdańsku jest pierwszą z cyklu spotkań sektora pozarządowego i samorządowego. Na kolejne zapraszamy do Warszawy.

PANELIŚCI

Anna Dąbrowska

prezeska Stowarzyszenia Homo Faber

Karolina Dreszer

prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Łukasz Gorczyński

zastępca prezydenta Gliwic

 

Maria Klaman

zastępczyni prezydenta Krakowa

 

Robert Waraksa

burmistrz Olsztynka

PROWADZĄCY

Krzysztof Izdebski

Ekspert Fundacji im. Stefana Batorego ds. relacji pomiędzy administracją publiczną a obywatelami

organizatorzy

Partner