DO ZOBACZENIA W GDAŃSKU w 2024 roku

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Hala Wolności

Fundacja "Instytut Polska-Ukraina"

Fundacja "PLONY"

Kawiarnia Społeczna Caffe Aktywni

Niezależny tygodnik i portal
Zawsze Pomorze

Grupa społeczna
#aRR=Akcje Rodzą Relacje

Fundacja Help.NGO Polska

Fundacja im. Sergiusza Piaseckiego

Up Foundation

FUNDACJA "SPECTRUM"

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej

Fundacja MEWKA
Galeria Społecznie Zaangażowana

Sieć Doradców Lokalnych Fimango

Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego

Kaszubska Książka

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

ORION Organizacja Społeczna

Poznaj się

Fundacja Pozytywne Inicjatywy

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970

Stowarzyszenie Biskupia Górka

Stowarzyszenie INNE jest piękne

Stowarzyszenie Koloseum Gdańsk

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju - Salam Lab

Stowarzyszenie Na Prostą

Stowarzyszenie Umarłych Statutów

Peace Ambassadors Poland

Stowarzyszenie PROM Kultura
Wspólnota Myśli

Stowarzyszenie Razem w Europie

Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE

Sołtysi Pomorza

Ich Własna Liga

Stowarzyszenie WAGA

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

STOWARZYSZENIE ZATOKA MARZEŃ

TERAZ Twój Ruch

Warsztat Terapii Zajęciowej w Sławkowie

Fundacja Wolne Lektury

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Związek Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kieleckiego

Hala Praw Obywatelskich

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej

Dwie Kreski

European Foundation for Cooperation and Science

ELSA Gdańsk

Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności

"EUREKA"

Fabryka Inicjatyw Obywatelskich

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja "Sprawni Inaczej"

FUNDACJA AJKUM

im. Anny i Józefa Kumorek

Fundacja ANIMACJA

antyRAMA

Fundacja Banina

Nowoczesna Edukacja

Fundacja Bezpieczne Wody Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacja Chillout Classic

Fundacja Citizen Project

Laboratorium dialogu (adT)

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacji i Aktywizacji Społecznej

Dobry Deal

Program PROJEKTOR

Fala Nowej Kultury

SPÓJRZ NA SIEBIE

Dom Otwarty

Instytut Pawła Adamowicza

Fundacja Integracja

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Fundacja Inwestycje w Rozwój Kapitału Ludzkiego

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Kultury bez Barier

Fundacja Kultury Fotograficznej Fotografia Bez Granic

Fundacja Łódzkiego Teatru Tańca

Fundacja Mocarzy

Kongres Katoliczek i Katolików

Fundacja Nielada Historia

Fundacja NieOdkładalni

Fundacja Normalne Miasto Fenomen

toweRower

Fundacja Obudź Nadzieję

Fundacja PAFERE

projekt Generator Referendów

Fundacja Palma / Zatoka

Fundacja Pamięci Narodów

Fundacja POLSKIE PAŁACE NA ŹRÓDLE

POMAGAMY NIE ZIEWAMY

Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Projekty Edukacyjne

Fundacja Q

Fundacja Q Sztuce

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Fundacja SOLE

Fundacja Strefa Mocy

"(Nie)widzialni"

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info

Fundacja Varia Posnania

Fundacja WEB-KORKI

Fundacja Widzialne

Fundacja WSPÓLNIE DLA DEMOKRACJI

Futuri Jurists

Gdańska Fundacja Oświatowa

Gdańskie Liceum Autonomiczne Aktywni Społecznie

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

Gdańskie WOPR i Drużyna R

Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom

Izabelińska Rada Kobiet

Klub Seniora Motława

Komfortki

Koalicja "Przewijamy Polskę"

Las Jest Nasz

Komitet Obrony Demokracji

Łódź dla ludzi

Nastoletni Azyl

Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska (NZZOP)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

ISE Dolne Miasto

Opowiadacze Historii

PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Polskie Amazonki Rich Spoleczny

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Akumulator Społeczny

PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Pravda

Fundacja RC

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN

Stowarzyszenie "Dla Siedlec"

Amnesty International

Grupa Lokalna w Trójmieście

Stowarzyszenie BoMiasto

Stowarzyszenie Park On

Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani"

Stowarzyszenie RzeczJasna

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Klub GEDANUS

Stowarzyszenie MAGNOLIA

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji

Tolerado

Żywa Biblioteka

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

Galeria Blik

Stowarzyszenie Okno Na Świat

Stowarzyszenie Otwarty Ogród

Stowarzyszenie Pod Wspólnym Niebem

Po-Dzielnia

Stowarzyszenie "Porozumienie Wschód - Zachód"

Wikimedia Polska

Wszystko dla Gdańska

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Vatra - pieśni tradycyjne

organizatorzy

Partner