1-4 czerwca 2024

Osoby z niepełnosprawnościami głosu nie mają. Czy rzecznik osób z niepełnosprawnościami jest nam potrzebny?

Dzień

02

Niedziela
Godzina

13:30

MIEJSCE
Scena Praw Obywatelskich
OPIS WYDARZENIA

PANELIŚCI

Michał Urban

Dariusz Majorek

Jan Piotrowski

Marek Kalbarczyk

Prezes i Założyciel Fundacji SzansaJesteśmy Razem, absolwent Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, prekursor tyfloinformatyki na polskim rynku i twórca pierwszego w kraju syntezatora mowy dla niewidomych, jeden z inicjatorów procesu emancypacji środowiska niewidomych. Jest autorem poradników i książek beletrystycznych oraz inicjatorem wykorzystywania technologii, muzyki, literatury i krajoznawstwa dla realizacji nowoczesnej rehabilitacji niewidomych. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W 2022 r. reprezentował Polskę podczas sesji ONZ  Conference of State Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – „Economic Enpowerment and Entrepreneurrship of Persons with Disabilities”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 18. edycji International Mobility Conference. 

Monika Łada

prezeska Fundacji StwardnienieRozsiane.Info.
Fundacja powstała w 2018 r. Jest organizacją założoną przez chorujących
na SM i dla pacjentów chorujących na tę chorobę. Realizuje także
działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami wywołanymi innymi
czynnikami. Fundacja jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ.
Organizuje konferencje i inne wydarzenia dla pacjentów, w tym
konferencję “SM – i co z tego?”, jedno z największych wydarzeń
pacjenckich w Polsce. Fundacja przygotowuje też publikacje drukowane i
online dedykowane dla osób chorych na SM i inne choroby przewlekłe. Od
2022 r. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. W 2023 r.
Fundacja rozpoczęła realizację projektu „(Nie)widzialni”, którego celem
jest wsparcie osób z wszelkiego rodzaju niewidocznymi
niepełnosprawnościami oraz zmiana świadomości społecznej w tym aspekcie.

Wanda Rabiega

Pani Wanda jest wyjątkową Mamą, która jest prawdziwą wojowniczką. Samotnie opiekuje się swoim 51-letnim synem, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe i porusza się na wózku. Pani Wanda posiada siłę, której nie ma grupa osób razem wzięta, opiekując się synem przez całą dobę, każdego dnia. 

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

PROWADZĄCY

Tatiana Slowi

organizatorzy

Partner