1-4 czerwca 2024

Czerwiec ’89 transformacja systemowa w Polsce – studenci

Dzień

03

Poniedziałek
Godzina

09:00

-

18:00

MIEJSCE
Czytelnia
OPIS WYDARZENIA

PANELIŚCI

PROWADZĄCY

organizatorzy

Partner