1-4 czerwca 2024

Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu | referaty

Dzień

02

Niedziela
Godzina

16:15

-

17:45

MIEJSCE
biblioteka (1 piętro)
OPIS WYDARZENIA
  1. Od tego się zaczęło. Debata Wałęsa–Miodowicz / dr Grzegorz Majchrzak
  2. Rok 1989 – zwykły rok? Annus mirabilis i badania sondażowe / dr Michał Przeperski
  3. Recepcja koncepcji Podzespołu do spraw zdrowia przy Okrągłym Stole w dorobku reformatorskim systemu ochrony zdrowia w Polsce po 1989 roku / dr Krzysztof Prętki
  4. Formy uprawomocnienia procesu transformacji. Ostatnie tygodnie działalności Sejmu IX kadencji PRL / prof. Paulina Gulińska-Jurgiel
  5. Okrągły Stół jako „ciągle żywy” mit polityczny podziałów socjopolitycznych w Polsce w XXI wieku / prof. Danuta Plecka
  6. Świętować czy nie? Dyskusje, polemiki i spory. Obchody rocznic kontraktowych wyborów czerwcowych 1989 roku w latach 2009–2023 / prof. Mirosław Golon

PANELIŚCI

dr Grzegorz Majchrzak

Instytut Pamięci Narodowej

dr Michał Przeperski

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Historii Polski

dr Krzysztof Prętki 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
prof. Paulina Gulińska-Jurgiel Martin-Luther-Universität Halle | Formy uprawomocnienia procesu transformacji. Ostatnie tygodnie działalności Sejmu IX kadencji PRL
prof. Danuta Plecka Uniwersytet Gdański | Okrągły Stół jako „ciągle żywy” mit polityczny podziałów socjopolitycznych w Polsce w XXI wieku
prof. Mirosław Golon Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Delegatura IPN w Bydgoszczy | Świętować czy nie? Dyskusje, polemiki i spory. Obchody rocznic kontraktowych wyborów czerwcowych 1989 roku w latach 2009–2023
moderator | dr Przemysław Ruchlewski Europejskie Centrum Solidarności

prof. Paulina Gulińska-Jurgiel 

Martin-Luther-Universität Halle

prof. Danuta Plecka

Uniwersytet Gdański

prof. Mirosław Golon

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Delegatura IPN w Bydgoszczy

PROWADZĄCY

dr Przemysław Ruchlewski

Europejskie Centrum Solidarności

organizatorzy

Partner