1-4 czerwca 2024

AKTYWIZM MAŁYCH I DUŻYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Dzień

01

Sobota
Godzina

13:00

MIEJSCE
Hala Narzędziowców
OPIS WYDARZENIA

PANELIŚCI

Jakub Możaryn

badacz, dydaktyk, aktywista społeczny. W czasie pandemii od początku zaangażowany w działalność grupy Widzialna Ręka jako moderator i osoba przygotowująca opracowania dotyczące pomocy wzajemnej. Współorganizator grup wspierajacych demokrację uczestniczącą, w których rozwija swoje zainteresowania związane z pracą z konfliktem, oraz podejmowaniem decyzji.

Olga Lany

aktywistka miejska, menadżerka kultury i producentka. Związana ze Stowarzyszeniem Lepszy Kraków. Zawodowe umiejętności rozwijała, pracując w miejskich instytucjach kultury, agencjach kreatywnych, a także jako liderka organizacji pozarządowych.
W swoich działaniach kieruje się wartościami, promując aktywne postawy społeczne i angażując się w obywatelskie ruchy miejskie.

Andrzej Stawicki

MOPR

Katarzyna Czurak

nauczycielka, absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prezeska Stowarzyszenia Metamorphosis, inicjatorka powstania grup nieformalnych: Dziewczyny z kulturą oraz Akcja Hajnówka.
Od ponad 10 lat działa w Hajnówce na rzecz dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Ceni kulturę i bogactwo regionu Puszczy Białowieskiej, a różnorodność uważa za cenny dar.

PROWADZĄCY

Dr Magdalena Muszel

Socjolożka i antropolożka kulturowa, prezeska Fundacji Zatoka oraz adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim. Jest doświadczoną i zaangażowaną badaczką społeczną, członkinią zespołów badawczych, wykładowczynią oraz autorką licznych publikacji naukowych i raportów. Jej ekspertyza obejmuje szeroki zakres tematów związanych z tożsamościami społecznymi, ruchami społecznymi oraz partycypacyjnymi procesami decyzyjnymi.

organizatorzy

Partner