1-4 czerwca 2024

Obrady Parlamentu Młodych RP

Dzień

01

Sobota
Godzina

10:00

-

19:00

MIEJSCE
Audytorium
OPIS WYDARZENIA

PANELIŚCI

PROWADZĄCY

organizatorzy

Partner